Installasjon av Embetsmenn i Losje XXVI Eidsvoll

Installasjon av Embetsmenn i Losje XXVI Eidsvoll

Publisert av Tor-Arne Aarhus den 17.02.17. Oppdatert 11.11.18.
Den rituelle handlingen ble høytidelig ledet av Aktverdige Storvokter Åge Berg, med støtte fra sine Forrettende Stormarskalker Gunnar Torp fra Losje VIII Larvik, og Terje Skogen fra Losje XI Sandefjord

Bak fra venstre: 1. Forrettende Stormarskalk Gunnar Torp, 2. Skutilsvein Geir E. Wilberg, 1. Skutilsvein Jon Frank, Skald Tom Cato Larsen, Skattmester Ulf-Inge Hegge, Ytre Losjevakt Reino I. Autio, Indre Losjevakt Oddmund Skoglund, 2. Forrettende Stormarskalk Terje Skogen.
Foran fra venstre: Kansler Jørgen Westad, Storvokter Åge Berg, Drott John Scharning, Jarl Tor-Arne Aarhus, Lendermann John A. Granås.
(Kantor Johnny Smestad var ikke til stede da bildet ble tatt)

På vegne av alle brødrene i Losje XXVI takker vi Ordenen og de besøkende Brødrene for en minneverdig opplevelse.