Installasjon av Embetsmenn i Losje XXVI Eidsvoll

Installasjon av Embetsmenn i Losje XXVI Eidsvoll

Publisert av Tor-Arne Aarhus den 01.03.16. Oppdatert 11.11.18.

Den rituelle handlingen ble verdig og høytidelig ledet av Storkommandør Svein Johan Mathisen, med støtte fra sine Forrettende Stormarskalker Torstein Jyhne (1.) og Øistein Asbjørnsen (2.), begge fra Losje II Oslo.


1. Forrettende Stormarskalk Torstein Jyhne, Indre Losjevakt Ulf-Inge Hegge, Kantor Olav By,
Skald Kjell G. Ahlbom, Skattmester Tor-Arne Aarhus, Vikarierende 1. Skutilsvein Oddmund Skoglund,
Ytre Losjevakt John A. Granås, 2. Forrettende Stormarskalk Øistein Asbjørnsen, Lendermann Johnny Smestad,
Storkommandør Svein Johan Mathisen, Drott Joar Haug, Jarl John Scharning, Kansler Terje Madsen.

 

På vegne av alle brødrene i Losje XXVI takker vi Ordenen og de besøkende Brødrene for en minneverdig opplevelse.