Installasjon av Embetsmenn i Losje XXVI Eidsvoll

Installasjon av Embetsmenn i Losje XXVI Eidsvoll

Publisert av Tor-Arne Aarhus den 04.02.20. Oppdatert 15.06.20.

Den rituelle handlingen ble høytidelig ledet av Aktverdige Storstattholder Arne Skive, med støtte fra sine Forrettende Stormarskalker Arve Aasbakk og Gunnar Jørgensen fra Losje XVI Hamar.

Bak fra venstre:  Ytre Losjevakt Jon Frank, Indre Losjevakt Reino I. Autio, 2. Skutilsvein Kjell Ahlbom, 1. Forrettende Stormarskalk Arve Aasbakk.
2. Forrettende Stormarskalk, Gunnar Jørgensen, 1. Skutilsvein Terje Madsen, Skald John Scharning,
  Kantor Oddmund Skoglund 
Foran fra venstre: Kansler Joar Haug. Jarl John A Granås, Storstattholder Arne Skive, Drott Tor-Arne Aarhus, Lendermann Per B. Skreden, Skattmester Karl Tore Meklenborg

 

På vegne av alle brødrene i Losje XXVI takker vi Ordenen og de besøkende Brødrene for en minneverdig opplevelse.


BILDER FRA KVELDEN

Gaveoverrekkelse fra Drott Tor-Arne Aarhus til Storstattholder Arne Skive

En blid og fornøyd Storstattholder Arne Skive

Glade Forrettende Stormarskalker Gunnar Jørgensen og Arve Aasbakk