Installasjon av Embetsmenn i Losje XXVI Eidsvoll

Installasjon av Embetsmenn i Losje XXVI Eidsvoll

Publisert av Tor-Arne Aarhus den 08.03.19. Oppdatert 11.03.20.

Den rituelle handlingen ble høytidelig ledet av Aktverdige Storkantor Roar Svendsen, med støtte fra sine Forrettende Stormarskalker Arve Aasbakk og Bjørn Myhre fra Losje XVI Hamar.

Bak fra venstre: 2. Forrettende Stormarskalk, Bjørn Myhre, Indre Losjevakt Reino I. Autio, 2. Skutilsvein Kjell Ahlbom, Skattmester Karl Tore Meklenborg, Skald Per B. Skreden, Kantor Oddmund Skoglund, 1. Skutilsvein Terje Madsen, Ytre Losjevakt Jon Frank, 1. Forrettende Stormarskalk Arve Aasbakk.
Foran fra venstre: Lendermann Jørgen Westad, Drott Tor-Arne Aarhus, Storkantor Roar Svendsen, Jarl John A Granås, Kansler Joar Haug.  

 

På vegne av alle brødrene i Losje XXVI takker vi Ordenen og de besøkende Brødrene for en minneverdig opplevelse.