Installasjon av Embetsmenn i Losje XXVI Eidsvoll

Installasjon av Embetsmenn i Losje XXVI Eidsvoll

Publisert av Tor-Arne Aarhus den 10.02.18. Oppdatert 11.03.20.

Den rituelle handlingen ble høytidelig ledet av Aktverdige Storvokter Edgar Brentebråten, med støtte fra sine Forrettende Stormarskalker Rolf Solheim, og Steinar Braaten fra Losje XIII Hønefoss.Bak fra venstre: 2. Forrettende Stormarskalk Steinar Braaten, Ytre Losjevakt Reino I. Autio, 1. Skutilsvein Jon Frank, Skattmester Ulf-Inge Hegge, Skald Tom Cato Larsen, Kantor Johnny Smestad, 2. Skutilsvein Geir E. Wilberg, Indre Losjevakt Oddmund Skoglund, 1. Forrettende Stormarskalk Rolf Solheim.
Foran fra venstre: Lendermann John A. Granås, Storvokter Edgar Brentebråten, Drott John Scharning, Jarl Tor-Arne Aarhus, Kansler Jørgen Westad,  


På vegne av alle brødrene i Losje XXVI takker vi Ordenen og de besøkende Brødrene for en minneverdig opplevelse.