Installasjon av Embetsmenn i Losje XXVI - 2022

Installasjon av Embetsmenn i Losje XXVI - 2022

Publisert av Tor-Arne Aarhus den 09.02.22. Oppdatert 11.02.22.

Den rituelle handlingen ble høytidelig ledet av Verdige 2dre. Overmarskalk Ole Einar Haugen, med støtte fra sine Forrettende Stormarskalker Olav By og Ivar Madsen. 

Bak fra venstre: 2. Forrettende Stormarskalk, Ivar Madsen, Indre Losjevakt Reino I. Autio, 2. Skutilsvein Jan Moltzau, Kansler Joar Haug, Skattmester Karl Tore Meklenborg, Skald Jon Frank, Kantor Per Gunnar Schøyen, 1. Skutilsvein John Scharning, Ytre Losjevakt Erik Bøhn, 1. Forrettende Stormarskalk Olav By
Foran fra venstre: Lendermann Oddmund Skoglund, Drott Jørgen Westad, Verdige 2dre Overmarskalk Ole Einar Haugen, Jarl John A Granås. 

På vegne av alle brødrene i Losje XXVI takker vi Ordenen og de besøkende Brødrene for en minneverdig opplevelse.