Fellesmøte for Mjøslosjene på Eidsvoll

Fellesmøte for Mjøslosjene på Eidsvoll

Publisert av Tor-Arne Aarhus den 17.11.19. Oppdatert 19.03.20.

Det var 27 brødre tilstede, og Drott ønsket Aktverdige Vikarierende Storkommandør, Høye Drotter fra Losje XVI Gjøvik og Losje XVIII Lillehammer, samt alle fremmøtte brødre velkommen til Mjøslosjenes fellesmøte. Tilstede var også broder Knut Ingvoldstad fra Losje XVIII Lillehammer, som i sitt 98 leveår har over 40 års tjeneste i Ordenen RHK. Broder Knut er medlem av Senatet og innehar ordenens 33 Grad. Dette er det 15nde fellesmøtet i rekken med Losje XXVI Eidsvoll sin deltakelse sa Drott i sin velkomsttale.

Møtet ble gjennomført i henhold til møteorden for 1. Grad, og sangene runget godt i lokalet med så mange samstemte brødre tilstede. 

Under møtets For Ordenens vel og beste, fikk vi overvære den rituelle handlingen for tildeling av Ordenens Hederstegn av Aktverdige Vikarierende Storkommandør Bjørn O. Ramton fra Storkollegiet i Ordenen RHK's Rikslosje. Jubilantene og mottakere av Ordenens Hederstegn for 25 års aktivt losjearbeid ble tildelt broder André H. Hansen Losje XXVI Eidsvoll, og Losje XV Gjøvik sin Drott Cato Dybdahl. Jubilantene mottok også mange gratulasjoner og rosende omtaler fra sine medbrødre, som alle ønsket dem et fortsatt godt arbeide i Ordenens tjeneste.  

Fra venstre: Drott Losje XVIII Lillehammer Erik Nordahl, Drott og 25 års jubilant Cato Dybdahl Losje XV Gjøvik, 25 års jubilant og Gode Ordensbroder André H. Hansen Losje XXVI Eidsvoll, Drott Losje XXVI Eidsvoll Tor-Arne Aarhus, og fra RHK's Rikslosje Aktverdige Vikarierende Storkommandør Bjørn O. Ramton. 

På vegne av alle brødrene i Losje XXVI takker vi Ordenen, jubilantene og de besøkende Brødrene for et minneverdig fellesmøte.